X
تبلیغات
حافظ
 ترویج نماز وحجاب

بسم الله الرحمن الرحیم

 

فـــــــراخـــوان حــــــجـــــا ب ونمـــــــاز

 

وقرن فی بیوتکن ولاتبرجن تبرج الجاهلیه الاولی واقمن الصلوه واتین الزکوه واطعن الله ورسوله انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم تطهیرا .  سوره احزاب آیه 32 و33

 

 

مبـــــادا نشیند طمــــــع بردلــــی             که دارد در آنجا هوس منزلی

چـنان دوره جاهلــــــیت دگــــــــر              خودآرا نباشید وبس عشوه گر

بخوانید هر روز وهر شب صلوه               ببـخشید از ثروت خود زکوه

شما را زهــــر عیب سازد بری               کند پاک وتطهیر از هر بـدی

 

 

                           فاتخذت من دونهم حجابا  سوره مریم آیه 17

 

 

 

 

                     

                                                                     آذر مـــــــــــــا ه    89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ازآنجایی که سن نوجوانی سن با گروه بودن وبدنبال هم سالان بودن است جهت ارتقاء موارد اضافی ومذهبی در نوجوانان بهتر است اینکار به صورت گروهی انجام گیرد1- یکی از مواردی که می توان بصورت گروهی انجام داد استفاده از هفته های تحصیلی با نام گذاری آن جهت رسیدن به هدف مورد نظر است  توضیح آنکه : می توانیم با نام گذاری چند هفته تحت عنوان تعاون ومذهب حس همکاری دانش آموزان جهت بحث وتبادل نظر درزمینه های مذهبی که هر هفته ازآنها در تابلوی مدرسه (پیام مشاور – تابلو پرورشی – آموزشی و.....) خواسته می شود برانگیخت. می توان هر هفته جملات ویا سوالاتی زپرامطرح نموده که در این جملات وسوالات حتما مشارکت گروهی مد نظر باشد واز دانش آموزان خواسته شود تا نظرات خود را بعد از فعالیت گروهی به کادر آموزشگاه تحویل داده وبه بهترین نتایج جایزه اهدا  گردد. در ابتدا برای آنکه بتوان میزان حس مذهبی واعتقادی دانش آموزان هم چنین باورهای دینی آنان محک زده شود در یک هفته (باتوجه به ایام محرم ) مواردی از این قبیل مطرح گردد :

السلام علیک یا ابا عبدالله

 

 

هفته تعاون ومذهب

اغلب فکر می کنیم چون گرفتاریم به خدا نمی رسیم . اما واقعیت این است که چون به خدا نمی رسیم گرفتاریم . دوست خوبم در این هفته :

1-    با دوستانت درکدام جلسات مذهبی شرکت کرده اید وتا چه اندازه این جلسات توانست شما را به مسا یل دینی ومذهبی نزدیک کند؟ .  

2-    بحث وگفتگو هائی که در زمینه مذهبی با دوستانت انجام دادی بیشتر با محوریت کدام یک از موضوع های زیر بوده وعقاید دوستانت در این رابطه چه بوده است ؟                                                    

 

حجاب               نماز             فلسفه قیام امام حسین (ع)              دین وشهادت طلبی

 

بیا ن عقیده دوستان :

 

 

3-    این بحث ها وجلسات تا چه اندازه زمینه تغییرات اخلاقی ورفتاری را در خود شما دربرداشته؟ (منظور از تغییرات رسیدن به آرامش روحی – روانی – کم شدن تنش ها – بالا رفتن اعتماد به نفس و رسیدن به  عزت نفس – استقلال و ...می باشد ).

 

در هفته های بعد جملاتی از دانش آموزان خواسته می شود که در مورد اهمیت نماز – فلسفه یک یا چند رکن نماز – بیان یک خاطره از فرد یا افرادی که با خواندن نماز واهمیت به آن به چه درجاتی رسیده اند – ارائه یک تحقیق آماری در بین خانواده ها بدین شکل که از میان خوانواده ها ئی که گرایش به مذهب ونماز در آنها وجود داشته است وخانواده هائی که تعهدی نسبت به دین نداشته اند  وتارک نماز هستند- مسائلی نظیر جرائم قانونی – رفتن به زندان – بی حرمتی و ..... بیشتر وجود دارد.

2- در روزهای زوج یکی از زنگها ی تفریح به پیام هائی اختصاص داده شود که از طریق بلند گو در مدرسه با صدای خود دانش آموزان اشعاری راجع به نماز خوانده شود ویا داستان های کوتاه وشنیدنی در رابطه با چگونگی رسیدن به حوائج – شفا یافتن و کسب مقامات بالای عرفانی از طریق نماز وارزش نهادن به این فریضه ی الهی بیان شود (نظیر داستان آقای نخودکی )

3- آیات قرآنی در سوره حشر  مبنی بر عاقبت بی نمازان و سبک شمردن نماز و.... به صورت تابلو های نقاشی وگرافیک شده در معرض دید دانش آموزان قرار گیرد به عنوان مثال نقاشی گرافیکی در سی دی امثال .

 

باتوجه به اهمیت موضوع حجاب وراهکارهای عملی که برای دانش آموزان سنین راهنمائی ودبیرستان بسیار مفید وموثر است راههای عملی زیر ارائه می گردد .

1- رابط حجاب : انتخاب رابط از بین محصلین ومغلمین برای ارائه طرحهای الگوهای حجاب بین خانواده ها – دانش آموزان ومعلمان  ورابطین مدارس دیگر باشد .  

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

2- زنگ حجا ب :  رابط حجاب            در روزها ی  خاص در زنگ حجاب از اشعار پروین اعتصامی – شهریار ومو لانا اشعاری که در آن در مورد شخصیت زن مسلمان ومقام والای زن جایگاه او وداستانها وپند های آموزنده استفاده کرده وبرای دانش آموزان پخش کند نظیر اشعار ارائه شده زیر :

 

مولانا :

 

حکایت زن ومرد نامحرم در خلوت که همان آتش وپنبه است ودر یک چشم به هم زدن هستی هر دو را خاکستر می کند پس اجتناب از لغزشها ضروری است .

هیچکس را با زنان محرم ندار                    که مثال این دو پنبه  ست و شرار

          آتشـــی باید بشسته زآب حـــق                       همچو یوسف معتصم اندر رهق

کز زلیـــــخا ی لطیف سرو قد                        همچو شیران خویشتن را واکشد

 

مولانا :  دراشعار مولانا زن نماد روح وجان است وهمچنین جان را در قالب زن دیدن  نظیر شعر زیر :

 

جان را که در آن خانه وثاقش دادم                 دل پیش تو بود من نفاقش دادم

چون چند گهی نشست کدبانوی جان              عشق تو رسیدو سه طلاقش دادم

 

شهریار در مقام زن گوید:

تولیلی وش چو بنشینی به محمل محمل آرائی             چو از محـــــــمل فرود آئی به منزل منزل آرائی

به شاخ ارغوان خندم که پوشد پیرهن چون تو            مــــگر پوشیده مــــــاند حق که روی باطل آرائی

جمــــــــالی معنوی باید بگو زهــــد ریــــائی             صفائی کن به دل حاصل که رخ بی حاصل آرائی

 

 

وحافظ می فرماید :

 

    زلــف بر بــــــاد مده تا ندهی بر بـــــــادم              ناز بنیاد مکن تا نکنی بنیـــــــــــــادم

می مخور با همه کس تا نخورم خون جگر            سر مکش تا نکشد سر به فلک فریادم

   زلــــــــــف را حلقه مکن تا نکنی در بندم               طرهرا تاب مده تا ندهی بر بـــــــادم

   یـــــــــــار بیگانه مشو تا نبری از خویشم               غم اغیار مخور تا نکنی ناشــــــــادم

   حافــظ از جور تو حاشا که بگرداند روی               من از آن روز که در بند توام آزادـم

 

3- تهیه سی دی برای والدین   :

که در آن موضوعاتی نظیر حجاب و دختران آخر الزمان – حجاب در جامعه کنونی – مصاحبه با دختران بد حجاب در جامعه کنونی مصاحبه با دختران بیحجاب وبدحجاب – بررسی علل بی حجابی وبد حجابی در جامعه – مصاحبه با چند تن از علما ی دین – مصاحبه  با هم وطنان مسیحی – یهودی – ارمنی و .......در مورد حجاب دردین  آنها و..... به همراه سخنرانی آموزنده دکتر حورائی می باشد .

 

4-    مسابقه ی حجاب :  برگزاری مسابقات حجاب بصورت دائمی (ماهانه –هفتگی ) نظیر ارائه پوسترهائی ما نند پوسترهای زیر ونوشتن برداشت دانش آموزان از بین این پوستر ها .(به صورت جملات کوتاه )

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

5-    حجاب و گروه نوجوانان:

در هر هفته رابط حجاب در یک کلاس یک موضوع را به بحث گذارد و سعی شود حتما بحث به صورت گروهی باشد.سپس نظرات جالب ارائه شده توسط دانش آموزان نوشته شده و یا در برنامه صبحگاه خوانده و یا بر روی پانل نصب گردد. موضوعات مطرح شده میتواند بدین صورت باشد: برداشت خود از حجاب- حجاب و بالندگی نوجوان- حجاب و رضایت مندی از خویش- حجاب و تمرکز- نقش حجاب در امنیت جوانان- الگو های مناسب حجاب- حجاب و اصالت خانوادگی و فرهنگی و...  و این نظرات با نام خود دانش آموز نوشته شود و یا خوانده شود.

6-    دادن اطلاعات در زمینه میزان حجاب در کشور های مختلف نظیر ارائه نقشه های موجود.

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

7- بیان بی حجابی و بیماری هایی که از این مسئله حادث می شود( بیماری روحی- بیماری جسمی )

 

8 – آگاهی دادن در رابطه با انواع حجاب – حجاب چشم – حجاب زبان – حجاب دست – حجاب ذهن وآیات قرآنی در این زمینه مانند آیه 31 سوره نور – ویا آیات سوره احزاب – پوشش برتر از نگاه روانشناسان – چارچوب اسلامی حجاب

 

9 – برگزاری نمایشگاه حجاب وعفاف در آموزشگاه ها ودعوت از سایر آموزشگاهها جهت بازدید  از نمایش گاه  که بر روی آن انواع پوشش های مناسب ( شال – روسری – مقنعه در انواع رنگ ها ومدل ها ی متنوع  همراه با استفاده از نگین – سنگ ) ولباس های مجلسی که در عین دارا بودن پوشش از برش هاوتزئینات مناسب در آن استفاده شده باشد وجود داشته باشد – هم چنین بروشورها – سی دی که در زمینه زن وپوشش باشد و یا سخن رانی های دکتر انوشه در زمینه روابط پسر ودختر باشد.

 

به امید آن روز که در جامعه ما ومخصوصا در مدارس ما فرهنگ حجاب فرهنگ اقتدا به فاطمه زهرا (س) باشد.

خواننده گرامی  لطفا" نظرخود را در زمینه چگونگی ترویج فرهنگ حجاب ونماز بنویسید

|+| نوشته شده توسط خانم كاظمي در یکشنبه پنجم دی 1389  |
 salam

با عرض سلام و ادب خدمت همه دوستان و فرهنگیان عزیز.

|+| نوشته شده توسط خانم كاظمي در پنجشنبه ششم آبان 1389  |
 راهکارهایی جهت تمرکزوکاهش اضطراب

مقدمه

* آیا تاکنون از خود پرسیده‌اید که چرا از امتحان می‌ترسید؟
* آیا تابحال به صورت عمیق به این موضوع فکر کرده‌اید که چه عواملی در ترس و اضطراب نسبت به امتحان مؤثر بوده‌اند؟
* آیا در زندگی تحصیلی راههایی برای کاهش این نوع اضطراب یافته‌اید؟

بدون تردید ترس از امتحان بین دانش آموزان و دانشجویان تقریبا همه گیر و رایج است و می‌توان گفت مهمترین علت این موضوع ، نتیجه‌ای است که از امتحان بدست می‌آید. نتیجه‌ای که مدرک قبولی یا مردودی محسوب گردیده و باعث ارتقاء ، تهدید ، تشویق و یا تنبیه می‌گردد. گاهی اوقات این نتیجه می‌تواند سرنوشت را نیز رقم زند. به همین علت هر چه نتیجه ، حساسیت و اهمیت بیشتری داشته باشد، به همان نسبت می‌تواند اضطراب و ترس از امتحان گردد، که برخی از آنها عبارتند از:

۱. ترس از فراموش کردن مطالب خوانده شده.
۲. سختگیری مدرسین در طی سال تحصیلی.
۳. انتظار بیش از حد والدین.
۴. عدم وجود خود باوری در فرد.
۵. نامشخص بودن سؤالات.

اکنون که برخی از عوامل ایجاد کننده ترس از امتحان مشخص شدند، لازم است عوامل کاهش دهنده این نوع ترس را نیز بدانیم. در خصوص روشهای کاهش ترس از امتحان نظرات مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها به شرح زیر می‌باشند:

ایجاد محیطی آرام و به دور از تشنج
علاوه بر تلاش والدین برای ایجاد چنین محیطی برای مطالعه فرزندان ، فرزندان نیز بایستی کوشش نمایند.

تنظیم برنامه خواب و استراحت
برخی با این تصور که هنگام امتحانات برای مطالعه بیشتر اصلا نباید خوابید و یا خیلی کم خوابید ، خود باعث خستگی ذهنی و در نتیجه فراموشی بیشتر در مطالب خوانده شده می‌گردند. کاهش زمان خواب در حد متعادل مطلوب است، اما افراط در آن هرگز مفید نخواهد بود.

پرهیز از کاهش تغذیه
افراط و تفریط در تغذیه اثرات نامطلوبی در بر خواهد داشت. بایستی با خواب و استراحت کافی و نیز تغذیه مناسب ، از لحاظ روحی و جسمی ، خود را آماده امتحان کرد.

آماده شدن برای امتحان
داشتن برنامه ریزی صحیح جهت مطالعه در طول سال تحصیلی و رعایت روشهای صحیح مطالعه.

۱. مطالب درسی را بتدریج و در طول زمان مرور کنید، نه اینکه در آخرین دقایق قبل از امتحان به مطالعه فشرده بپردازید.
۲. از یادداشتهای خود ، یادداشتهای فشرده‌ای بردارید، تا بازسازی ذهنی ، رمز گردانی و مرور مطالب برایتان مفید واقع شود.
۳. سعی کنید به نوع آزمون پی ببرید، تا بتوانید مطالعه خود را متناسب با آن پیش ببرید.

پرهیز از فشرده خوانی
فشرده خوانی با مرور کردن مطالب متفاوت است. فشرده خوانی متضمن کوششی است برای یادگیری مطالب تازه بلافاصله قبل از شروع امتحان. و یا به عبارتی آخرین کوششهای شخص در آخرین لحظات قبل از امتحان.

تأکید بیشتر بر مطالبی که انتظار دارید جزء سؤالات امتحانی باشد.
می‌توانید محدوده سؤالاتی را که در امتحان مطرح خواهد شد، حدس زده و بیشتر به آنها پرداخته شود. برای این منظور سؤالات امتحانی سالهای گذشته کمک خواهند کرد. همچنین توجه به مطالب و موضوعاتی که استاد و یا معلم در کلاس درس بیشتر روی آنها تکیه می‌کند.

شرکت در جلسات آخر درس
حتما در جلسات آخر درس پیش از امتحان در کلاس شرکت کنید. زیرا اغلب ، مطالب مهمی را احتمال بیشتری در طرح سؤالات دارند، در جلسات آخر مرور و توضیح داده می‌شوند.

پرهیز از اضطرابهای متفرقه
مثلا شب امتحان مسابقات فوتبال را دنبال نکنید. اگر امتحان قبلی رضایت بخش نبوده است، به آن نیندیشید و تحلیل امتحان قبلی را به فرصت مناسب خودش موکول کنید.

داشتن تصور ذهنی مثبت از خود
بجای پرداختن به جنبه‌های منفی ، همواره یک تصویرز ذهنی مثبت از خودتان داشته باشید و پس از تلاش کافی جهت مطالعه مطالب به موفقیت خود امیدوار باشید.

حال که برخی از عوامل کاهش ترس از امتحان مطرح شدند، بایستی مواردی را در جریان امتحانات و هنگام پاسخگویی به سؤالات مد نظرمان باشد، که رعایت این موارد می‌تواند در موفقیت بیشتر و کاهش اضطراب نسبت به امتحان مؤثر باشد. برخی از این موارد عبارتند از:

* به موقع و سر وقت به جلسه امتحان بروید و پیش از آغاز امتحان با خاطری آسوده در جای خود مستقر شوید.
* کلیه وسایل و ابزارهایی که در امتحان مورد نیاز است همراه خود به جلسه ببرید.
* دستورالعملها را با دقت بخوانید و اگر دستورات شفاهی است، با توجه و التفات کامل به آن گوش دهید و عینا همان کاری را که از شما می‌خواهند انجام دهید. در مورد سؤالات تستی ، اگر نمره منفی داشته باشند، حدس زدن کار عاقلانه‌ای نیست.
* به زمان بندی سؤالات دقت کنید، تا با مشکل کمبود وقت مواجه نشوید.
* اگر زودتر از زمان تعیین شده سؤالات را پاسخ دادید، عجله نکنید و مجددا مروری داشته باشید.
* خود را برای پاسخ گویی به هر گونه سؤالی آماده سازید، اما نه با این برداشت که باید صد درصد سؤالات را جواب دهید. برای پاسخگویی به سؤالات به طرح چهار مرحله‌ای زیر دقت کنید:

۱. ورقه سؤالات را نسبتا با سرعت بخوانید و به تمام سؤالات که پاسخ آنها برایتان روشن است جواب بدهید. برای این مرحله حداقل نیمی از وقت امتحان را در نظر بگیرید.
۲. دوباره ورقه را بخوانید و به تمام سؤالات که تا آن موقع پاسخشان به یادتان آمده است پاسخ دهید.
۳. در نوبت سوم باید به تمام سؤالاتی که باقی مانده پاسخ دهید.
۴. در نوبت چهارم یکبار دیگر نیز کنترل کرده و ببینید که آیا سؤالات را همانگونه که می‌خواستیم پاسخ داده‌ایم.

* برای پاسخ گویی به آزمون تشریحی پیشنهاد می‌شود، موضوع را بطور کامل یاد گرفته و پرسش را به دقت بخوانید. و قبل از اینکه شروع به نوشتن کنید، پاسخ خود را سازمان بندی کنید.

* برای پاسخگویی به آزمون تستی پیشنهاد می‌شود:
۱. سؤالات ساده را جواب داده و از سختها بگذرید.
۲. وقتی به سؤالات نیمه مشکل رسیدید، مقابل آن علامت (+) (در پاسخ نامه) به معنای قابل حل و در مقابل سوالات مشکل علامت (-) به معنای غیر قابل حل بگذارید.
۳. وقتی تمام سؤالات در یک درس خاص را پاسخ دادید، به سراغ سؤالاتی بروید که جلوی آنها علامت (+) گذاشته‌اید و سپس به سؤالاتی که علامت (-) دارند، پرداخته شود.

|+| نوشته شده توسط خانم كاظمي در جمعه بیست و نهم مهر 1390  |
 تفکر مثبت و مقابله با افکار غیر منطقی
این هم یه مطلب جدید برای  همه اون عزیزانی که می خواهند با افکار غیر منطقی مقابله کنند.

که به صورت یک فایل پاور پوینت است. برای دانلود روی لینک زیر کلیک کنین:

افکار مثبت و مقابله با افکار غیر منطقی

|+| نوشته شده توسط خانم كاظمي در پنجشنبه سیزدهم آبان 1389  |
 آزمون الکترونیکی در مدارس جهت کاهش استرس و رسیدن به ارزشیابی اصیل

آزمون الکترونیکی در مدارس جهت کاهش استرس و رسیدن به ارزشیابی اصیل

چکیده

سابقه و هدف: ارزشیابی عملکرد یاد گیرندگان، یکی از مولفه های مهم حساس در فرایند یاد دهی یادگیری است. هر قدر فعالیت ها و امور مختلف از حساسیت و تأثیر بیشتری بر زندگی برخوردار باشند، ارزشیابی آن ها نیز باید دقیق تر و بر پایه اصول و معیارهای منطقی تری انجام گیرد. پرورش منش های فکری نیز یکی از مولفه های اساسی است که دانش آموزان و دانش جویان باید از آن بهره مند گردند. در این پژوهش الگویی برای پرورش منش های تفکر یاد گیرندگان و در عین حال کاهش استرس آنان طراحی شده است که ارزشیابی اصیل با محتوای الکترونیک عنوان رکنی کلیدی در الگو معرفی شده است و در این مقاله بدان پرداخته می شود.


ادامه مطلب
|+| نوشته شده توسط خانم كاظمي در سه شنبه یازدهم آبان 1389  |
 ماهیت منحصر به فرد مشاوره ی مدرسه ی دوره ی راهنمایی

ماهیت منحصر به فرد مشاوره ی مدرسه ی دوره ی راهنمایی

 

رشد دوران اولیه ی نوجوانی:

بعد از دوران نوزادی هیچ مرحله ای از زندگی به اندازه ی دوران اولیه نوجوانی با رشدی این چنین بزرگ‘سریع و متفاوت همراه نیست.به طور سنتی این مرحله از رشد به عنوان مرحله طوفان و استرس شناخته می شود.در واقع این مرحله از نظر خطر کردن و شکستن مرزها تا حدی شبیه مرحله ی به راه افتادن در رشد کودک است.اگرچه برخی از خطرهایی که دانش آموزان مدرسه راهنمایی می کنند(مانند مصرف مواد مخدر‘کشیدن سیگار‘مسائل جنسی و...)عواقب شدیدتری را در پی خواهد داشت.

دانش آموزان دوره ی راهنمایی به برنامه ریزی و آرمانی بودن گرایش پیدا می کنند حوزه های مبهم در بحث های اخلاقی را بررسی می نمایند و می توانند ساختارهای اجتماعی مهم و پیچیده را بسازند.

بلوغ:

در طول دوران بلوغ نوجوانان با شماری از تغییرات هورمونی و جسمانی روبرو می شوند عدم توازن میان سطوح بلوغ آن ها و آن چه در بدن خود احساس می کنند اغلب موجب سردرگمی می شود پس مشاوران می توانند درک دانش آموزان را نسبت به آنکه فرایند رشد متنوع است بالا برده و آنها را یاری می نمایند.زیرا در این دوره نوجوانان با افزایش رقابت با همسالان مواجه می شوند و از این که عقب بیفتند یا ناهنجار تلقی شوند‘دچار هراس می گردند.

مشاوران مدرسه ی راهنمایی می توانند به طور عمیق به برسی وضعیت روانی و اجتماعی دانش آموزانی بپردازند که دارای بلوغ زودرس یا دیرری هستند.مشاوران با مربیان پرورشی می توانند بستری را برای آموزش روانی فراهم کنند و هم چنین به دانش آموزان کمک نمایند تا چگونگی تاثیر بلوغ بر عملکرد روزانه آن ها ‘گروه های همسال و صمیمیت و شکل گیری هویت آن ها را درک کنند.هم چنین بیان رشد وتغییرات به صورت مثبت(مانند توانایی ورزش) و یا منفی  از اموری است که مشاور باید اطلاعاتی را در این زمینه به دانش آموزان بدهد.

یکی از مواردی که مشاور جهت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می تواند از آن استفاده کند ‘کشف استعدادها و درگیر کردن دانش آموزان در فعالیت های فوق برنامه است.زیرا شرکت در فعالیت ها با نتایج مهم رشدی(احساس تعلق و پیوستگی) و تحصیلی همبستگی مثبتی دارد.

تاحدی همسالان می توانند به رشد احساس صمیمیت یا پیوستگی و توانمندی اجتماعی کمک کنند.به همین منظور مشاور با استفاده از همسالان به عنوان کمک دهنده به مشاور می توانند برای یاری به شکل گیری هویت های مثبت نقش بزرگی را ایفا کنند.مشاوران می توانند در زمینه ی نقش های مختلف و هویت های درحال رقابت دانش آموزان به والدین آموزش دهند.هم چنین یافتن راه هایی برای بررسی چگونگی تاثیر این تجربیات و انتخاب ها بر احساس شایستگی ها و سوال های آن ها در مورد این که چه کسی خواهند شد برای مشاوران مدرسه راهنمایی ضروری است.

باید بدانیم:

نوجوانان در دوران اولیه ی نوجوانی پر توقع هستند ولی مشاوران  مدرسه راهنمایی می توانند با بوجود آوردن محیطی پاسخگو در مدرسه نیازهای رشدی دانش آموزان را برآورده سازند.شرکت در جلسات شورای معلمان و صحبت پیرامون این موارد و تعامل پی درپی با معلمین دانش آموزان به ویژه دانش آموزان خاص قدم موثری در کاهش تنش های بوجود آمده می باشد.روابط بهتر معلم و دانش آموز موجب افزایش انگیزه شده و به جبران فقدان حمایت آموزشی از دانش آموزان و خانواده کمک کند.

مشاوران جهت جهت خدمات حمایتی در ارتباط تنگاتنگ با روان شناسان و مراکز خدماتی باید باشند.

دانش آموزان با انتقال از مدرسه ابتدایی به راهنمایی وارد محیطی جذاب می شوند در عین حال نگرانی هایی برای آنان بوجود می آورد پس شناخت این محیط بر عهده مشاور است.(آشنایی با نظام راهنمایی و خصوصیات این دوره).هم چنین دانش آموزان باید برنامه هایی جهت آشنایی ارتباط راهنمایی و دبیرستان و آماده شدن با دشواری های دبیرستان داشته باشند.مشاوران مدرسه باید آشکارا به حمایت از برنامه های مشورتی بپردازند.هم چنین می توانند با کمک کردن به مشورت دهندگان در درک ماهیت رشد دانش آموزان و بوجود آمدن یک برنامه درسی یا فعالیت های مناسب از نظر رشدی در آغاز کردن و تداوم برنامه های مشورتی به مدرسه راهنمایی کمک کنندنمونه فعالیت های مشورتی عبارتند از:بحث کردن با دانش آموزان در رابطه با مشکلات‘ارائه اطلاعات شغلی و راهنمایی گسترش اعتماد به نفس و رهبری دانش آموزان و بحث کردن در مورد مسائل درسی.آنچه که باید جزو مطالب مهم بدانیم آن است که درگیر کردن والدین در فعالیت ها و بحث ها در همه ی سطوح مدارس مطلوب است.در مدرسه راهنمایی بیش از سایر سطوح ضروری می باشد.

تمرکز دیگر مشاور بر روی موفقیت تحصیلی است.در این زمینه مشاور توجه لازم در زمینه نتایجی که با یادگیری دوران اولیه ی نوجوانی مرتبط است را باید داشته باشد.به عنوان مثال انگیزش تحصیلی در این سن نتایجی مطلوبی را بدنبال دارد.برای بوجود آوردن انگیزش موارد مطرح شده باید بدانیم در بحث(نظیر تعامل معلم و دانش آموزکشف استعدادگروه همسال و...)مورد نظر می باشد.

جهت  ارتباط بیشتر مشاور با دانش آموز در این مقطع:علاوه بر درک همدلانه-رازداری و سایر مواردی که مختص مشاور می باشد.می توانیم از مواردی نظیر بیان حکایت و داستان هنگام ارائه یک نکته مشاوره ای و آموزش یک رفتار صحیح و یا آموزش مهارت های زندگی استفاده کنیم.بیان یک حکایت و داستان جذاب می تواند گیرایی شدیدی در دقت شنوندگان دوره راهنمایی داشته باشد و حتی بعد از بیان حکایت هدف مشاوره ای را از زبان خود دانش آموزان خواستار شویم.بیان پیام های کوتاهجذابمفید و پرنتیجه از طریق بلندگوی پیام مشاوره نیز از جمله کارهایی است که مشاور را برای انتقال پیام خود به دانش آموز یاری می رساند در این زمینه از خود دانش آموزان نیز می توان کمک گرفت.پیگیری مداوم مسائل آموزشی و نمرات در دانش آموزانی که نیازمند هستند وتشویق های کلامی و بخصوص در جمع همسالان در هنگام پیشرفت ها در زمینه پیشرفت تحصیلی یاری گر مشاوره هستند0(البته این کار نیاز به صرف وقت و دقت زیاد دارد.)

گزاردن جلسات تعامل بین والدین و معلمین-والدین و دانش آموزان (مادردخترپدرپسر)نیز از جمله موارد کارهایی است که مشاور را به اهداف مشاوره ای نزدیک می کند.

سخن پایانی:

مشاوران مدرسه ای که به نوجوانان خدمت می کنند این فرصت را در اختیار دارند که نظام های مختلف را در مدرسه اجرا کنند و مسئولیت به وجود آوردن کار بست های مناسب برای ارتقای رشد و موفقیت مطلوب در دانش آموزان را برعهده بگیرند.در حالی که دوران اولیه ی نوجوانی چالش های رشدی بی شماری را فرا رو می نهندهم چنین خانواده ها و متخصصان مدرسه را در اختیار دارند تا برنامه های جامع مشاوره ای را با تمرکز بر رشد دوران اولیه نوجوانی در محیطی پاسخگو اجرا کنند.

 

                                                                                مشاور مدرسه صدیقه کاظمی

|+| نوشته شده توسط خانم كاظمي در پنجشنبه ششم آبان 1389  |
 
 
بالا